Az én napom

Hiúz képe
Végül megismerém a jövőt
Mint megváltó árny vetül létemre
Szívem oly soká síratá e nőt
A Halál kezd szomjazni véremre

Midőn eljő a nap, mikor engem szólít
Kinyújtá felém két időtlen kezét
Ő, ki a lét illúzióján át hódít
Birodalmát növelve, míg lét e lét

Lőn végül a csend, a béke és boldogság
Nem lészen már több fájdalom
Midőn az igaztalanokra bukás vár
Akkor jő el az én napom


2010. január 10. Tab