Éji románc

Hiúz képe
Csak vélt veszély vagy kárhozat?
Elkerül a gyalázat,
Nem kell más, csak áldozat.
Egy szerelmes rőt leány
Vére áldást hoz reám!

Lassan ontja éles penge,
Szíve ver, de már gyenge,
Álmot lát elvérezve:
Dombon ülve narancs fényben
Ő és párja ölelésben.

Édes rózsák illata
S a pillanat vonzata
Kettejük egybeforrta
Szomorúfűz árnyékában
Hűs, bizalmas takarásban.

Forr a vér és izz a vágy,
Talaj mint egy puha ágy,
Takarónak szellő, lágy;
S míg világ körött feledésben,
Férfiúi öröm lészen.

A leány kéj nélkül maradt,
Szeme mégis fenn akadt
Ahogy fogazott tőr hasába szaladt.
Fátyol borult tekintetére,
Midőn óra ütött éjfélre.


2013. január 12-13., szombat-vasárnap